Tagasi

ÜKSIKMÄNG: ühel väljakupoolel on üks mängija.

PAARISMÄNG: ühel väljakupoolel on kaks mängijat.

Enne mängu algust toimub loosimine (reketi keerutamisega, kulli-kirja viskamisega, sulgpalliga).
Kes võidab loosi, saab valida-kas väljakupoole, pallinguõiguse või pallingu vastuvõtuõiguse.

MÄNGIJA SAAB PUNKTI AINULT OMA PALLINGUST

MEESTE ÜKSIKMÄNG: 14-14 valik 3-ni.
NAISTE ÜKSIKMÄNG: 10-10 valik 3-ni.

Punkti võib juurde saada ainult oma pallingust. Geimi võidab see mängija, kes kogub enne 15 punkti (naiste üksikmängus 11). Mängijal, kes sai esimesena täis 14 punkti (naistel 10) on viigiseisul võimalus valida järgmiselt:

14 punkti-mäng jätkub 3 punkit (17 punktini)
10 punkti-mäng jätkub 3 punkti (13 punktini)

või siis mitte valida. S.t., et mäng kestab 15 (11) punktini.

Pall joonel on sees.

Otsustavas geimis vahetatakse 8 (6) punkti peal pooled. Kui unustatakse pooled vahetamata, siis vahetatakse need siis, kui viga märgatakse. Punktiseis jääb samaks.

Punkti saab ainult see mängija, kes peale enda pallingut võidab pallivahetuse. Kui pallija kaotab pallivahetuse, siis mängija punkti ei saa, pallinguõiguse saab aga pallivahetuse võitnud mängija. Pall on seni mängus kuni üks mängijatest teeb vea. Eelmise geimi võitnud mängija alustab pallimist järgmises geimis.

KORREKTSE PALLINGU PUHUL

Kui Sul on paarisarv punkte, siis pallid paremalt väljakupoolelt.
Kui Sul on paaritu arv punkte, siis pallid vasakult väljakupoolelt.

Paarismängus peavad mängijad kõigepealt otsustama, kes esimesena pallib ja vastu võtab - need mängijad seisavad väljaku parempoolsetes pallingukastides. Neid nimetatakse mängijaks A. Partner on mängija B.

Mängija B pallib vasakpoolsest kastist (sealt, kus üksikmängus pallitakse paaritu arvu punktide korral). Sellest algseisust lähtudes otsustatakse mängijate asetus mistahes punktiseisul selle geimi jooksul.

Pallitakse vaheldumisi mõlemast pallingukastist.

Pallivahetuse ajal võivad partnerid vastavalt soovile muuta oma asetust väljakul.

PALLITAKSE:

VASAK VÄLJAKUPOOL, KUI SEIS ON PAARITU (NUMBER 1,3,5 jne.)
PAREM VÄLJAKUPOOL, KUI SEIS ON PAARIS (NUMBER 0,2,4 jne.)

Kui vastuvõtval poolel on paarisarv punkte, siis

Kui vastuvõtval poolel on paaritu arv punkte, siis

Pärast pallija poolt palli mängu löömist võib iga mängija igalt positsioonilt palli lüüa. Kui vastuvõttev pool teeb vea või pall kukub vastuvõtja pallingukasti, saavad pallijad punkti ja sama pallija pallib uuesti. Kui pallijad kaotavad pallivahetuse, saab pallimisõiguse eelmise pallija partner (teine pallija). Kui kaotatakse ka teine palling, läheb pallimisõigus üle vastasele.

Mängija ei tohi ühes geimis vastu võtta kahte pallingut järjest.

Kui viga (palling või vastuvõtt valelt väljakupoolelt) avastatakse enne järgmist pallingut, siis mängitakse "uus pall".

VIGA ON,

"Uus pall" tähendab, et mängija, kes pallis viimati, pallib uuesti. "Uus pall" võidakse anda siis, kui mingil ettenägematul põhjusel tuleb mäng katkestada või kui pallija pallib enne, kui vastuvõtja selleks valmis on.

Teise ja kolmanda geimi vahel on lubatud puhkus 5 minutit. Kõigil teistel juhtudel tuleb mängu jätkata.

SULGPALLURILE ENAMTÄHTSAD INGLISKEELSED VÄLJENDID

badminton sulgpall
player mängija
racket reket
court väljak
net võrk
shuttlecock (shuttle) sulgpall
competition võistlus
toss loosimine
single üksikmäng
double paarismäng
mixed double segapaarismäng
service palling
receive pallingu vastuvõtt
setting valik
"let" "uus pall"
referee kohtunik
"love-all" "null-null"
fault viga
line joon, piir
out väljas

Tagasi