Hobi - Discgolf Hobi - Sulgpall VWPG40-92 Sündmused ... KBase
  • Selle kodulehe tegija(d) ei ole seotud ülalpool mainitud firmadega või organisatsioonidega. Legaalse(te) omandi(te) tekstide juures on kasutatud ettekirjutuses olevat keelt.
  • Olemasoleva kodulehe tegemisel ei ole lähtutud kaubandusliku kasu saamisest, vaid eelkõige informatsiooni jagamisest hobi korras. Olemasoleva kodulehe sisu on nii täpne kui see on olnud võimalik, viidatud allikaid kasutades, luua. Piltide kasutamiseks tuleb luba küsida pildi autorilt. Autori märketa pildid on loodud ja/või töödeldud selle lehe koostaja poolt ja nende kasutamiseks tuleb küsida luba.